ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Informácia o ustanovujúcom stretnutí pracovnej skupiny (TPS) "Povrchové úpravy" pre revíziu STS BREF
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2014
Anotácia:
Dňa 21. novembra 2014 sa v Bratislave, v priestoroch Zväzu automobilového priemyslu, uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre povrchové úpravy (TPS Povrchové úpravy).
Stretnutie zvolávala Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, ktorá predtým prostredníctvom správy uverejnenej na Enviroportáli informovala odbornú verejnosť o tomto plánovanom úvodnom pracovnom stretnutí TPS pre činnosť povrchových úprav. TPS bola zriadená pre práce súvisiace s pripravovanou revíziou referenčného dokumentu o BAT (BREF) s názvom Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel. Účastníci stretnutia sa dohodli na zriadení TPS, jej členení a fungovaní, ako aj na termíne najbližšieho stretnutia.
 
Viac o dokumentoch BREF a informácie o BAT nájdete v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF (http://ipkz.enviroportal.sk).
 
Súvisiace články a informácie:
http://www.enviroportal.sk
http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokumenty.phpPripojený súborPopis
pozvánka   (825KB) pozvánka na úvodné stretnutie TPS "Povrchové úpravy"
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies