ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Prezentácie z 1. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 9. septembra 2015
Druh informácie: prezentácia
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia:Pripojený súborPopis
BAT pre výrobu železa a ocele   (18KB) Ing. Eva Milistenferová, SIŽP, IŽP Košice
Cementárne a vápenky   (80KB) Ing. Alžbeta Patúšová, SIŽP, IŽP Žilina
Čo je to ten BAT?   (106KB) Ing. Cyril Burda, SIŽP, ústredie
IS IPKZ_BAT_BREF   (1709KB) Ing. Katarína Lišková, SAŽP
LCP BREF - veľké spaľovacie zariadenia   (1405KB) Ing. Tomáš Lobpreis, PhD., Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel
NTWG STS BREF   (2572KB) Mgr. Michaela Ploszeková, predseda NTWG STS
Príprava finálneho draftu WBP BREF - Wood Based Panels   (169KB) Ing. Ján Pranda, CSc., IKEA Industry Slovakia
Proces výměny informací o BAT na evropské a národní úrovni   (175KB) Ing. Jan Slavík, Ph.D., MŽP ČR
Skúsenosti s implementáciou záverov o BAT pre výrobu železa a ocele v USS Košice   (603KB) Ing. Miroslav Krištofík, U. S. Steel Košice
Skúsenosti s uplatňovaním BAT v prevádzkach na výrobu koží a kožušín   (223KB) Ing. Marta Martinčeková, SIŽP, IŽP Žilina
Skúsenosti z účasti chemického priemyslu na príprave a tvorbe BREF   (99KB) Ing. Mária Bučková ZCHFP SR
Uplatňovanie EL odchylných od BAT-EL   (183KB) Ing. Zuzana Kocunová, MŽP SR
WI BREF - spaľovanie odpadov   (199KB) Mgr. Martin Mihál, EKOS PLUS
Závery o BAT Banská Bystrica   (98KB) Ing. Mária Petrová, SIŽP Banská Bystrica
Zmeny zákona o IPKZ   (143KB) Ing. Katarína Jankovičová, MŽP SR
12
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies