ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT


Technicko pracovná skupina: Druh informácie:
Rok, z ktorého informácia pochádza:

Názov informácieDruh informácieDátum zverejneniaRok, z ktorého informácia pochádza
BAT fórum 2023 konferencia/fórum25.09.20232023
Seminár "Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ" 2023 workshop/seminár10.05.20232023
BAT Fórum 2022 konferencia/fórum08.11.20222022
Závery o BAT v potravinárskom, nápojárskom a mliekárenskom priemysle legislatíva10.12.20192019
Závery o BAT pre spaľovanie odpadu legislatíva10.12.20192019
Národný workshop – povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum) pozvánka/prihláška12.11.20182018
Závery o BAT pri spracovaní odpadu legislatíva23.08.20182018
Revízia referenčného dokumentu pre kováčne a zlievarne výzva23.08.20182018
Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty výzva24.07.20182018
Referenčná správa Všeobecné princípy monitorovania emisií do ovzdušia a vody z prevádzok IED. oznam09.07.20182018
Závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia oznam05.12.20172017
Referenčný dokument o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia - LCP BREF oznam05.12.20172017
II. zasadnutie Fóra o najlepších dostupných technikách správa05.12.20172017
Prezentácie z II. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 14. 11. 2017 konferencia/fórum28.11.20172017
Program II. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 14. 11.2017 konferencia/fórum24.10.20172017
BAT Fórum 2017 pozvánka/prihláška24.10.20172017
Pripomienkovanie konečného návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Nakladanie s odpadom _ Waste Treatment BREF pripomienkovanie24.10.20172017
Technická pracovná skupina k referenčnému dokumentu o BAT - WGC BREF; výzva na členstvo a prvé zasadnutie zasadnutie TPS07.03.20172017
Záverečné zasadnutie TWG Waste Treatment zasadnutie TPS01.03.20172017
Informácia o zverejnení záverov o BAT pre intenzívny chov hydiny a ošípaných legislatíva22.02.20172017
Pripomienkovanie 1. návrhu referenčného dokumentu o BAT pre priemyselné odvetvie výroby potravín, nápojov a mlieka (FDM BREF) pripomienkovanie16.02.20172017
Pripomienkovanie finálneho návrhu referenčného dokumentu o BAT pre veľkoobjemovú výrobu organických chemikálií (LVOC BREF) pripomienkovanie16.02.20172017
Krátke predstavenie práce a náplne odborných skupín siete IMPEL oznam20.09.20162016
Pripomienkovanie prvého návrhu Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s odpadom pripomienkovanie01.07.20162016
Pripomienkovanie referenčného dokumentu pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP BREF) pripomienkovanie01.07.20162016
Informácia o zverejnení referenčného dokumentu Výroba panelov na báze dreva (kategória priemyselnej činnosti 6.1 c) podla prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ) správa01.07.20162016
Správa z 1. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 9. septembra 2015 správa01.07.20162015
Prezentácie z 1. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 9. septembra 2015 prezentácia01.07.20162015
Pozvánka na 1. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách pozvánka/prihláška01.07.20162015
Informácia o uskutočnenom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel oznam01.07.20162015
Informácia o pripravovanom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu o spaľovaní odpadu (WI) výzva01.07.20162015
Centrum BAT pri SIŽP informuje o najvýznamnejších aktivitách súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami na úrovni členských štátov EÚ a Európskej komisie v roku 2014 oznam01.07.20162015
Informácia o uskutočnenom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI oznam01.07.20162015
Aktivity ASPEK-u v procese revízií referenčných dokumentov pre BAT oznam01.07.20162015
Informácia o pripravovanom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI výzva01.07.20162015
Kontakt na Centrum BAT zriadenom v SIŽP oznam01.07.20162015
Výzva na prihlásenie sa do pracovnej skupiny pre povrchové úpravy výzva01.07.20162014
Informácia o ustanovujúcom stretnutí pracovnej skupiny (TPS) "Povrchové úpravy" pre revíziu STS BREF oznam01.07.20162014
Informácia o uskutočnených stretnutiach národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel oznam01.07.20162015
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies