Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT


Technicko pracovná skupina: Druh informácie:
Rok, z ktorého informácia pochádza:

Názov informácieDruh informácieDátum zverejneniaRok, z ktorého informácia pochádza
Virtuálne BAT Fórum konferencia/fórum04.12.20232023
BAT fórum 2023 konferencia/fórum25.09.20232023
Seminár "Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ" 2023 workshop/seminár10.05.20232023
BAT Fórum 2022 konferencia/fórum08.11.20222022
Národný workshop – povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum) pozvánka/prihláška12.11.20182018
Revízia referenčného dokumentu pre kováčne a zlievarne výzva23.08.20182018
Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty výzva24.07.20182018
Referenčná správa Všeobecné princípy monitorovania emisií do ovzdušia a vody z prevádzok IED. oznam09.07.20182018
II. zasadnutie Fóra o najlepších dostupných technikách správa05.12.20172017
Prezentácie z II. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 14. 11. 2017 konferencia/fórum28.11.20172017
Program II. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 14. 11.2017 konferencia/fórum24.10.20172017
BAT Fórum 2017 pozvánka/prihláška24.10.20172017
Krátke predstavenie práce a náplne odborných skupín siete IMPEL oznam20.09.20162016
Správa z 1. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 9. septembra 2015 správa01.07.20162015
Prezentácie z 1. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 9. septembra 2015 prezentácia01.07.20162015
Centrum BAT pri SIŽP informuje o najvýznamnejších aktivitách súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami na úrovni členských štátov EÚ a Európskej komisie v roku 2014 oznam01.07.20162015
Informácia o uskutočnených stretnutiach národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel oznam01.07.20162015
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)