Register informácií o najlepších dostupných technikách
Zaujímavé stránky
Názov organizácieKrajinaURL odkaz na stránku
Agentúra Slovinskej republiky pre životné prostredieSlovinskohttp://okolje.arso.gov.si/ippc/virtlibrary.php
Britská agentúra životného prostredia Spojené kráľovstvohttps://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
Európska agentúra životného prostrediahttp://www.eea.europa.eu/
Európska kancelária pre IPPC (Sevilla)Španielskohttps://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látokhttp://prtr.ec.europa.eu/#/home
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí Česká republikahttp://www.irz.cz/
Írska agentúra životného prostrediaÍrskohttp://www.epa.ie/
Ministerstvo zemědělství ČRČeská republikahttp://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/znecisteni-zivotniho-prostredi/integrovana-prevence-a-omezovani/
Ministerstvo životného prostredia, výživy a poľnohospodárstva Veľkej Británie Spojené kráľovstvohttps://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
Ministerstvo životního prostředíČeská republikahttp://www.mzp.cz/ippc
12Informačné systémy IPKZ v iných štátoch
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)