ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF


BREF dokumenty
Stav revízie BREFNázov priemyselného odvetviaSkratka pre BREFPlatný BREF (v anglickom jazyku)Závery o BAT publikované dňaPracovná verzia BREF-u v revíziiČeský preklad
Bitúnky a priemysel spracovania ich odpadných živočíšnych produktov

Slaughterhouses and Animals By-products Industries
SA05/2005

D1

06/2021
03/2004
Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle

Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector
WGCEmisie zo skladovania nebezpečných látok

Emissions from Storage
EFS07/200607/2007
Energetická účinnosť

Energy Efficiency
ENE02/200906/2008
Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných

Intensive Rearing of Poultry or Pigs
IRPP07/2017 SK / EN

21/02/2017


03/2010
Keramický priemysel

Ceramic Manufacturing Industry
CER08/2007

MR

02/2021
09/2006
Kováčne a zlievárne

Smitheries and Foundries Industry
SF05/2005

D1

02/2022
05/2005
Nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom priemysle / Manažérske systémy v chemickom priemysle

Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector
CWW06/2016 SK / EN

09/06/2016


06/2010
Nakladanie s ťažobným odpadom

Management of Tailings and Waste-rock in Mining Activities
MWEI12/201801/2017
Povrchové úpravy kovov a plastov

Surface Treatment of Metals and Plastics
STM08/200606/2010
Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Surface Treatment Using Organic Solvents (including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals)
STS12/2020 SK / EN

09/12/2020


02/2010
Priemyselné chladiace systémy

Industrial Cooling Systems
ICS12/200103/2010
Priemyselné odvetvie výroby potravín, nápojov a mlieka

Food, Drink and Milk Industries
FDM12/2019 SK / EN

04/12/2019


12/2005
Prieskum a ťažba uhľovodíkov

Hydrocarbons exploration and extraction
HC02/2019Rafinácia minerálnych olejov a plynu

Refining of Mineral Oil and Gas
REF03/2015 SK / EN

28/10/2014


02/2017
Spaľovanie odpadu

Waste Incineration
WI12/2019 SK / EN

03/12/2019


04/2008
Spracovanie odpadu

Waste Treatment
WT10/2018 SK / EN

17/08/2018


01/2018
Spracovanie železných materiálov

Ferrous Metals Processing Industry
FMP12/202201/2009
Špeciálne anorganické chemikálie

Production of Speciality Inorganic Chemicals
SIC08/200708/2006
Textilný priemysel

Textiles Industry
TXT07/2003

FD

03/2022
06/2004
Veľké spaľovacie zariadenia

Large Combustion Plants
LCP11/2017 SK / EN

30/12/2021


02/2021
Veľkoobjemová výroba organických chemikálií

Large Volume Organic Chemical Industry
LVOC12/2017 SK / EN

07/12/2017


02/2002
Veľkoobjemové anorganické chemikálie - amoniak, kyseliny a priemyselné hnojivá

Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers Industries
LVIC-AAF08/200706/2007
Veľkoobjemové pevné anorganické látky

Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry
LVIC-S08/200701/2007
Vyčiňovanie koží a kožušín

Tanning of Hides and Skins
TAN02/2013 SK / EN

16/02/2013


11/2001
Výroba a spracovanie neželezných kovov

Non-ferrous Metals Industries
NFM07/2017 SK / EN

30/06/2016


09/2019
Výroba celulózy, papiera a lepenky

Production of Pulp, Paper and Board
PP05/2015 SK / EN

30/09/2014


05/2015
Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého

Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries
CLM04/2013 SK / EN

09/04/2013


05/2010
Výroba chlóru a alkalických hydroxidov

Production of Chlor-alkali
CAK10/2014 SK / EN

11/12/2013


01/2016
Výroba dosiek na báze dreva

Wood-based Panels Production
WBP02/2016 SK / EN

24/11/2015


2016
Výroba polymérov

Production of Polymers
POL08/200707/2010
Výroba skla

Manufacture of Glass
GLS05/2013 SK / EN

08/03/2012


12/2012
Výroba špeciálnych organických chemikálií

Manufacture of Organic Fine Chemicals
OFC08/200605/2006
Výroba železa a ocele

Iron and Steel Production
IS01/2013 SK / EN

08/03/2012


12/2013
REF dokumenty
Stav revízie REFNázov priemyselného odvetviaSkratka pre REFPlatný REF (v anglickom jazyku)Závery o BAT publikované dňaPracovná verzia REF-u v revíziiČeský preklad
Ekonomické aspekty a viaczložkové vplyvy

Economics and Cross-media Effects
ECM07/200603/2010
Monitoring

Monitoring of emissions from IED-installations
ROM07/201804/2010
Legenda:
  
Označenie dokumentu, ktorý bol vydaný Európskou komisiou v zmysle smernice o priemyselných emisiách (po roku 2010). Pod týmto označením je možné nájsť BREF dokument a k nemu prináležiaci dokument Závery o BAT, alebo REF dokument.
Označenie dokumentu, ktorý bol postúpený Fóru podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách pre zaujatie stanoviska (FD - konečný návrh).
Označenie posledného formálneho návrhu, ktorý je aktuálne dostupný (D1/D2/D3).
Označenie dokumentu, na ktorom začali práce, ale pracovný návrh ešte nie je dostupný.
Označenie dokumentu, na ktorom sú práce plánované v aktuálnom roku, ale ešte nezačali.
Označenie dokumentu, ktorý bol formálne prijatý Európskou komisiou v zmysle smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (smernica 2008/1/EC); pod týmto označením možno nájsť BREF alebo REF dokument.
Označuje dokument, na spracovaní ktorého práce ešte nezačali.

© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies