ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: BAT Fórum 2022
Druh informácie: konferencia/fórum
Dátum zverejnenia: 08.11.2022
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2022
Anotácia: Medzinárodný workshop o povoľovaní a o výmene informácií o najlepších dostupných technikách - Proces IPKZ v SR a v ČR (slovensko-české BAT FÓRUM 2022)

Dátum konania: 19. - 21. október 2022
Miesto konania: Jasná – Demänovská Dolina, hotel Ski & Wellness Residence Družba ****

BAT FÓRUM 2022 je podujatie tematicky a odborne zamerané na otváranie a hľadanie riešení problémov a potrieb odborníkov z rôznych odvetví priemyslu, ktoré vyplynuli z praxe; je určené odbornej verejnosti, najmä zástupcom priemyslu, prevádzkovateľom podnikov pod režimom smernice o priemyselných emisiách, odborníkom z praxe, štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SRPripojený súborPopis
19.10.2022 streda_BAT forum_2022.zip   (9589KB) Prednášky - BAT Fórum 2022
20.10.2022 štvrtok_BAT forum_2022.zip   (14779KB) Prednášky - BAT Fórum 2022
21.10.2022 piatok_BAT forum_2022.zip   (15229KB) Prednášky - BAT Fórum 2022
program_BAT_forum_19_21_oktober_2022_FINAL.pdf   (385KB) program BAT Fóra 2022
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies