ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Referenčná správa Všeobecné princípy monitorovania emisií do ovzdušia a vody z prevádzok IED.
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 09.07.2018
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2018
Anotácia:
Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB; z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) doa 2. júla 2018 zverejnil na svojej webovej stránke finálnu verziu revidovaného dokumentu – referenčnej správy "Všeobecné princípy monitorovania emisií do ovzdušia a vody z prevádzok IED" (JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalations).

Dokument je prístupný na adrese:© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies