ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: II. zasadnutie Fóra o najlepších dostupných technikách
Druh informácie: správa
Dátum zverejnenia: 05.12.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia: Slovenská inšpekcia životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre usporiadala dňa 14. novembra 2017 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách. BAT Fóra sa zúčastnilo vyše 100 odborníkov zaoberajúcich sa problematikou IPPC (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) z inšpekcie, dotknutých orgánov štátnej správy, priemyslu, poľnohospodárstva a školstva. Na BAT Fóre odzneli prednášky a diskusia k zmenám v  legislatíve IPKZ, ku ktorým došlo za posledný rok, k systému výmeny informácií o BAT, k aktuálnemu stavu revízií referenčných dokumentov o BAT (BREF), ku skúsenostiam, poznatkom a postupom prevádzkovateľov a povoľujúceho orgánu z aplikácie BAT pri prehodnocovaní integrovaných povolení.© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies