Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Správa z 1. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 9. septembra 2015
Druh informácie: správa
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)