Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Program II. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 14. 11.2017
Druh informácie: konferencia/fórum
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia:Pripojený súborPopis
Program_BAT Fórum 2017.pdf   (349KB) Program BAT Fóra 2017.
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)