Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: BAT Fórum 2017
Druh informácie: pozvánka/prihláška
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia: Pozývame Vás na II. zasadnutie BAT Fóra, ktoré sa uskutoční 14. novembra 2017 v Nitre. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.Pripojený súborPopis
Pozvánka_BAT Fórum 2017.pdf   (991KB) Pozvánka na BAT Fórum 2017.
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)