Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Krátke predstavenie práce a náplne odborných skupín siete IMPEL
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 20.09.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2016
Anotácia: na nasledujúcich linkách sa môžte dozvedieť niečo o práci odborných skupín siete Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva životného prostredia (IMPEL):
IMPEL Network (sieť IMPEL)
Industry and Air (priemysel a ovzdušie)
Waste and TFS (odpady a ich cezhraničná preprava)
Water and Land (voda a krajina)
Nature protection (ochrana prírody)
Cross-cutting (prierezové činnosti)© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)