ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: BAT fórum 2023
Druh informácie: konferencia/fórum
Dátum zverejnenia: 25.09.2023
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2023
Anotácia: Medzinárodný workshop o povoľovaní a o výmene informácií o najlepších dostupných technikách - Proces IPKZ v SR a v ČR (slovensko-české BAT FÓRUM 2023)

Dátum konania: 20. - 22. september 2023
Miesto konania: Štrbské Pleso, hotel Patria****

BAT FÓRUM 2023 je podujatie tematicky a odborne zamerané na otváranie a hľadanie riešení problémov a potrieb odborníkov z rôznych odvetví priemyslu, ktoré vyplynuli z praxe; je určené odbornej verejnosti, najmä zástupcom priemyslu, prevádzkovateľom podnikov pod režimom smernice o priemyselných emisiách, odborníkom z praxe, štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

Prezentácie z podujatia na stiahnutie tu:

20.9.2023:  


21.9.2023:  


22.9.2023:  Videozáznam podujatia (platforma YouTube.com):Pripojený súborPopis
Program BAT fórum 2023   (385KB) program podujatia BAT fórum 2023
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies