ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 05.12.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia: Doa 17. augusta 2017 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa pod3a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre ve3ké spa3ovacie zariadenia.

Uvedené rozhodnutie je možné stiahnu? z nasledujúcich adries:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:212:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:212:TOC© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies