Register informácií o najlepších dostupných technikách
Technické pracovné skupiny - detail


TPS Veľké spaľovacie zariadenia
MenoNázov spoločnosti / organizácieAdresaTelefónFaxEmail
Ing. Zuzana Kocunová
člen TWG v Seville
MŽP SRodbor ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava+421 2 59562271 zuzana.kocunova@enviro.gov.skZoznam činností štátnej správy v oblasti BAT tejto technickej pracovnej skupiny
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)