Register informácií o najlepších dostupných technikách
Technické pracovné skupiny - detail


TPS Spaľovanie odpadov
MenoNázov spoločnosti / organizácieAdresaTelefónFaxEmail
Ing. Zuzana Kocunová
MŽP SRodbor ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava+421 2 59562271 zuzana.kocunova@enviro.gov.sk
Ing. Martin Kovačič
EKOS PLUS, s.r.o.Župné námestie 7, 811 03 Bratislava +421 907 112065, +421 2 544 110 85 martin.kovacic@ekosplus.sk
Ing. Viera Špalková
MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstvaNám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava+421 2 5956 2522 viera.spalkova@enviro.gov.skZoznam činností štátnej správy v oblasti BAT tejto technickej pracovnej skupiny
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)