Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF


BREF dokumenty
Stav revízie BREFNázov priemyselného odvetviaSkratka pre BREFPlatný BREF (v anglickom jazyku)Závery o BAT publikované dňaPracovná verzia BREF-u v revízii
Bitúnky a priemysel spracovania ich vedľajších živočíšnych produktov

Slaughterhouses and Animals By-products Industries
SA02/2024 SK / EN

18/12/2023


Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle

Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector
WGC01/2023 SK / EN

12/12/2022


Emisie zo skladovania nebezpečných látok

Emissions from Storage
EFS07/2006Energetická účinnosť

Energy Efficiency
ENE02/2009Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných

Intensive Rearing of Poultry or Pigs
IRPP07/2017 SK / EN

21/02/2017


Keramický priemysel

Ceramic Manufacturing Industry
CER08/2007

D1

08/2023
Kováčne a zlievárne

Smitheries and Foundries Industry
SF05/2005

FD

02/2024
Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu

Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities
MWEI12/2018Nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom priemysle / Manažérske systémy v chemickom priemysle

Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector
CWW06/2016 SK / EN

09/06/2016


Povrchové úpravy kovov a plastov

Surface Treatment of Metals and Plastics
STM08/2006Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel

Surface Treatment Using Organic Solvents (including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals)
STS12/2020 SK / EN

09/12/2020


Priemyselné chladiace systémy

Industrial Cooling Systems
ICS12/2001Priemyselné odvetvie výroby potravín, nápojov a mlieka

Food, Drink and Milk Industries
FDM12/2019 SK / EN

04/12/2019


Prieskum a ťažba uhľovodíkov

Hydrocarbons exploration and extraction
HC02/2019Rafinácia minerálnych olejov a plynu

Refining of Mineral Oil and Gas
REF03/2015 SK / EN

28/10/2014


Spaľovanie odpadu

Waste Incineration
WI12/2019 SK / EN

03/12/2019


Spracovanie odpadu

Waste Treatment
WT10/2018 SK / EN

17/08/2018


Spracovanie železných kovov

Ferrous Metals Processing Industry
FMP12/2022 SK / EN

04/11/2022


Špeciálne anorganické chemikálie

Production of Speciality Inorganic Chemicals
SIC08/2007Textilný priemysel

Textiles Industry
TXT01/2023 SK / EN

20/12/2022


Veľké spaľovacie zariadenia

Large Combustion Plants
LCP11/2017 SK / EN

30/12/2021


Veľkoobjemové anorganické chemikálie

Large Volume Inorganic Chemicals
LVICVeľkoobjemové anorganické chemikálie - amoniak, kyseliny a priemyselné hnojivá

Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers Industries
LVIC-AAF08/2007Veľkoobjemové pevné anorganické látky

Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry
LVIC-S08/2007Veľkovýroba organických chemikálií

Large Volume Organic Chemical Industry
LVOC12/2017 SK / EN

07/12/2017


Vyčiňovanie koží a kožušín

Tanning of Hides and Skins
TAN02/2013 SK / EN

16/02/2013


Výroba a spracovanie neželezných kovov

Non-ferrous Metals Industries
NFM07/2017 SK / EN

30/06/2016


Výroba celulózy, papiera a lepenky

Production of Pulp, Paper and Board
PP05/2015 SK / EN

30/09/2014


Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého

Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries
CLM04/2013 SK / EN

09/04/2013


Výroba chlóru a alkalických hydroxidov

Production of Chlor-alkali
CAK10/2014 SK / EN

11/12/2013


Výroba dosiek na báze dreva

Wood-based Panels Production
WBP02/2016 SK / EN

24/11/2015


Výroba polymérov

Production of Polymers
POL08/2007Výroba skla

Manufacture of Glass
GLS05/2013 SK / EN

08/03/2012


Výroba špeciálnych organických chemikálií

Manufacture of Organic Fine Chemicals
OFC08/2006Výroba železa a ocele

Iron and Steel Production
IS01/2013 SK / EN

08/03/2012


REF dokumenty
Stav revízie REFNázov priemyselného odvetviaSkratka pre REFPlatný REF (v anglickom jazyku)Závery o BAT publikované dňaPracovná verzia REF-u v revízii
Ekonomické aspekty a viaczložkové vplyvy

Economics and Cross-media Effects
ECM07/2006Monitoring

Monitoring of emissions from IED-installations
ROM07/2018

BREFy a REFy v českom jazyku nájdete na stránke Ministerstva průmyslu a obchodu.

Legenda:
  
zverejnený
konečný návrh
revízia začala
začatie prác
-
dokument formálne prijatý
-

© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)