ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba špeciálnych organických chemikálií
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.1. bod j)Výroba organických chemikálií, ktorými sú farbivá a pigmenty.
4.4.Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.
4.5.Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.
4.6.Výroba výbušnín.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: OFC
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Dokument o nejlepších dostupných technikách ve výrobě speciálních organických chemikálií (Organic Fine Chemicals)
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies