ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Ekonomické aspekty a viaczložkové vplyvy
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa REF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti REF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka REF-u: ECM
Názov REF-u v anglickom jazyku: Reference Document on Economics and Cross-Media Effects
ISBN REF-u:
Krátka anotácia REF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia REF-u v slovenskom jazyku:
REF v českom jazyku: Referenční dokument o ekonomii a mezisložkových vlivech
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
Studie hodnocení ekonomických a mezisložkových vlivů v zemědělském a potravinářském odvětví
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies