ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Pripomienkovanie referenčného dokumentu pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP BREF)
Druh informácie: pripomienkovanie
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2016
Anotácia:
Dňa 20. októbra 2016 sa v Bruseli uskutoční 9. Zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorého hlavným cieľom bude získanie stanoviska členov Fóra k obsahu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Large Combustion Plants (Veľké spaľovacie zariadenia) – LCP BREF.

Konečný návrh tohto dokumentu je k dispozícií  na webových stránkach EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_FinalDraft_06_2016.pdf).

Európska komisia preto vyzýva všetkých členov Fóra na písomné predloženie pripomienok k predloženému návrhu LCP BREF.

Z toho dôvodu dávame výzvu odbornej verejnosti, ktorej sa daná problematika týka, na pripomienkovanie uvedeného dokumentu. Vaše pripomienky k návrhu uvedeného dokumentu je potrebné uviesť výhradne v priloženej šablóne. Tento štruktúrovaný formát umožňuje presne určiť, ktorú časť dokumentu pripomienkujete, popis vašich pripomienok a vaše návrhy na niektoré zmeny ako aj ich zdôvodnenie.

Všetky pripomienky v požadovanej šablóne je potrebné zaslať na Centrum BAT SIŽP (bat.centrum@sizp.sk) najneskôr do 16. septembra 2016. Na pripomienky zaslané v inom formáte a po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Po zosumarizovaní všetkých relevantných pripomienok Centrum BAT SIŽP ako zástupca Slovenskej republiky vo Fóre zabezpečí ich odoslanie Európskej komisii a EIPPCB.Pripojený súborPopis
šablóna   (41KB) Template Comments Forum_LCP BREF
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies