ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Informácia o zverejnení referenčného dokumentu Výroba panelov na báze dreva (kategória priemyselnej činnosti 6.1 c) podla prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ)
Druh informácie: správa
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2016
Anotácia:

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB z angl. European Integrated Prevention and Control Bureau) ako aj Europa Bookshop zverejnili na svojich webových stránkach referenčný dokument o BAT (BREF) „Výroba panelov na báze dreva“ (WBP BREF z angl. Production of Wood-based Panels).

Ide o prvý, celkom nový referenčný dokument o najlepších dostupných technikách – BAT
(z angl. Best Available Techniques) vypracovaný podľa požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED – Industrial Emissions Directive), prijatím ktorej sa rozšíril zoznam priemyselných činností v kategórii

6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach:

o ďalší odstavec

c) jedného alebo viacerých z týchto druhov dosiek na báze dreva: dosky s orientovanými vláknami, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou presahujúcou 600 m3 za deň.

Linky na stiahnutie dokumentu

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBP_bref_2016.pdf

http://bookshop.europa.eu/en/best-available-techniques-bat-reference-document-for-the-production-of-wood-based-panels-pbLFNA27732/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies