ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Informácia o uskutočnenom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia:
Dňa 22. júna 2015 o 13,00 hod. sa v Bratislave, v zasadacej miestnosti SIŽP (prízemie č. d. 20) na Jeséniovej ul. 17/D, uskutočnilo 3. zasadnutie technickej pracovnej skupiny (TPS) pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).
Na zasadnutí členovia TPS schválili vecnú náplň iniciačnej pozície Slovenskej republiky pre vstup do rokovaní o revízii predmetného BREF dokumentu.
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o členstvo v TPS kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies