ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Informácia o uskutočnenom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia:
Dňa 12. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch MŽP SR na Hanulovej ul. 5/d, uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie členov pracovných skupín pre revíziu referenčných dokumentov k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa spracovania odpadov a spaľovania odpadov (BREF WT/Waste Treatment Industries, BREF WI/Waste Incineration).
 
Po dohode s MŽP SR a SIŽP sa organizačne podujala zabezpečiť činnosť národných TPS Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku.
 
Viac o predmetnom stretnutí, prezentácie odprednášané na spoločnom stretnutí oboch technických pracovných skupín (TPS), zloženie jednotlivých TPS, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), z ktorej iniciatívy boli predmetné TPS zriadené (http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/page/Vlastne_aktivity).
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť v týchto technických pracovných skupinách kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk (kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda) alebo priamo ASPEK na adrese mail@aspek.sk (kontaktnou osobou je Ing. Michal Fabuš, generálny riaditeľ ASPEK-u).
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies