ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Informácia o pripravovanom stretnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentov WT a WI
Druh informácie: výzva
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia:
Dňa 12. februára 2015 sa v Bratislave, v priestoroch MŽP SR na Hanulovej ul. 5/d, uskutoční úvodné pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre revíziu referenčných dokumentov k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa spracovania odpadov a spaľovania odpadov (BREF WT/Waste Treatment Industries, BREF WI/Waste Incineration).
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na tomto stretnutí alebo na činnosti technickej pracovnej skupiny kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk.
Kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda.
 
Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies