ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Výzva na prihlásenie sa do pracovnej skupiny pre povrchové úpravy
Druh informácie: výzva
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2014
Anotácia:
Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, si cestou Ústredia dovoľuje informovať odbornú verejnosť o plánovanom úvodnom pracovnom stretnutí TPS pre činnosť povrchových úprav, ktorá bola zriadená pre práce súvisiace s pripravovanou revíziou referenčného dokumentu o BAT (BREF) s názvom Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel. Bližšie informácie o stretnutí TPS sú uvedené v pozvánke.

Zároveň útvar IPK SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť na predmetnom pracovnom stretnutí, príp. v prípade záujmu o účasť na činnosti TPS Povrchové úpravy kontaktovali Ing. Cyrila Burdu, zodpovedného pracovníka pre BAT centrum v SIŽP na e-mailovej adrese cyril.burda@sizp.sk.© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies