ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Pripomienkovanie prvého návrhu Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s odpadom
Druh informácie: pripomienkovanie
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2016
Anotácia:

Už v roku 2013 Európsky úrad pre IPPC v Seville začal proces revízie Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s odpadom (WT BREF) reaktivovaním technickej pracovnej skupiny (Technical Working Group – TWG) pre revíziu WT BREF. Tvorba referenčných dokumentov vyplýva zo Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia). Pripomienky k prvému návrhu (draftu) WT BREF môžu zasielať členovia technickej pracovnej skupiny pre revíziu WT BREF prostredníctvom informačného systému BATIS (BAT Information System) do 18. marca 2016.

Zástupcovia štátnej správy, priemyslu, odbornej verejnosti a mimovládnych organizácií sa v prípade záujmu môžu prihlásiť do technickej pracovnej skupiny prostredníctvom BAT centra SIŽP (kontakt: bat.centrum@sizp.sk).
Návrh WT BREFu je publikovaný na webovej stránke EIPPCB.© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies