ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Závery o BAT pre spaľovanie odpadu
Druh informácie: legislatíva
Dátum zverejnenia: 10.12.2019
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2019
Anotácia:
Dňa 3. decembra 2019 bolo v úradnom vestníku únie (L 312) uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu.
Uvedené rozhodnutie je možné stiahnuť z nasledujúcej adresy
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies