ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Závery o BAT pri spracovaní odpadu
Druh informácie: legislatíva
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2018
Anotácia: Závery o BAT pri spracovaní odpadu
Dňa 17. augusta 2018 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie (L208) uverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.
Uvedené rozhodnutie je možné stiahnuť z nasledujúcej adresy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies