ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Informácia o zverejnení záverov o BAT pre intenzívny chov hydiny a ošípaných
Druh informácie: legislatíva
Dátum zverejnenia: 22.02.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia: Dňa 21. februára 2017 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre  intenzívny chov hydiny a ošípaných. Závery o BAT v slovenskom a anglickom jazyku sú prístupne aj v databáze BREF a REF.© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies