ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Pripomienkovanie 1. návrhu referenčného dokumentu o BAT pre priemyselné odvetvie výroby potravín, nápojov a mlieka (FDM BREF)
Druh informácie: pripomienkovanie
Dátum zverejnenia: 16.02.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia:
Európska komisia prostredníctvom EIPPCB v Seville začala na konci roka 2013 revíziu referenčného dokumentu o BAT pre priemysel výroby potravín, nápojov a mlieka (Food, Drink and Milk Industry – FDM BREF). V priebehu troch rokov  práce na revízií referenčného dokumentu  pokročili  do štádia, keď je k dispozícií na pripomienkovanie 1. návrh revidovaného dokumentu na webových stránkach EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/FDM/FDM_31-01-2017-D1_b_w.pdf). Centrum BAT SIŽP preto vyzýva prevádzkovateľov, príslušné komory a zväzy, odbornú a akademickú verejnosť ako aj príslušné úrady štátnej správy na pripomienkovanie tohto dokumentu.
Pripomienky k 1. návrhu uvedeného dokumentu je potrebné zaslať na mailovú adresu zástupcu Slovenskej republiky v Technickej pracovnej skupine (TWG) v Seville pre revíziu tohto referenčného dokumentu balazs.grman@land.gov.sk najneskôr do 19 apríla 2017.
Po zosumarizovaní všetkých relevantných pripomienok zástupca Slovenskej republiky v TWG pre revíziu FDM BREF v Seville Fóre zabezpečí ich odoslanie do EIPPCB v požadovanom termíne (27. apríl 2017).  termíne (27. apríl 2017).Pripojený súborPopis
FDM_31-01-2017-D1_b_w.pdf   (18939KB)  
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies