ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Pripomienkovanie finálneho návrhu referenčného dokumentu o BAT pre veľkoobjemovú výrobu organických chemikálií (LVOC BREF)
Druh informácie: pripomienkovanie
Dátum zverejnenia: 16.02.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia: Dňa 5. apríla 2017 sa v Bruseli uskutoční 10. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorého hlavným cieľom bude prijatie stanoviska členov Fóra k obsahu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Large Volume Organic Chemical Industry (Veľkoobjemová výroba organických chemikálií) – LVOC BREF.

Európska komisia preto vyzýva všetkých členov Fóra na písomné predloženie pripomienok ku konečnému návrhu LVOC BREF, ktorý je dispozícií na webových stránkach EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LVOC/LVOC_Final_Draft_February_2017_website.pdf).

Pripomienky k návrhu uvedeného dokumentu je potrebné uviesť výhradne v priloženej šablóne. Tento štruktúrovaný formát umožňuje presne určiť, ktorú časť dokumentu pripomienkujete, popis vašich pripomienok a vaše návrhy na niektoré zmeny ako aj ich zdôvodnenie.

Pripomienky je potrebné zaslať na Centrum BAT SIŽP (bat.centrum@sizp.sk) najneskôr do 6. marca 2017. Na pripomienky zaslané v inom formáte a po tomto termíne sa nebude prihliadať!

Po zosumarizovaní všetkých relevantných pripomienok Centrum BAT SIŽP ako zástupca Slovenskej republiky vo Fóre zabezpečí ich odoslanie Európskej komisii a EIPPCB.Pripojený súborPopis
šablóna   (37KB) Template Comments Forum_LVOC BREF
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies